Twister, Amager Strandvej 110, København S.

Twister Amagerstrand - DJ Miljø & Geoteknik

Funktion: Miljørådgivning, tilsyn
Bygherre: Arkitektgruppen A/S
Projektperiode: 2013-2014

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S foretog en forklassificerende og afgrænsende miljøundersøgelse samt risikovurdering af kommende indeklima på den V2-kortlagte ejendom i forbindelse med opførelsen af et 15 etagers højhus. Ejendommen er kortlagt på baggrund af forurening med klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter samt tungmetaller i jord og grundvand.