DJ Miljø & Geoteknik P/S går ind i udviklingen af Baltorp-plænen med FB Gruppen A/S

DJ Miljø & Geoteknik P/S og FB Gruppen A/S har netop givet hånd på at fortsætte det gode samarbejde i det spændende udviklingsprojekt Baltorp-plænen i Ballerup.

Ballerup Kommune ønsker at udvikle arealerne ved Baltorp-plænen til et attraktivt bolig- og uddannelsesområde – med offentlig transport og handle- og indkøbsmuligheder tæt på. Projektet bliver på mere end 30.000 kvadratmeter og skal også indeholde en nye ‘klima park’. Parken vil være et grønt strøg, som forbinder Ballerup station og Ballerup Centret med Baltoppen LIVE, og som kan være med til at skabe en ny bypark i Ballerup Bymidte. Grundidéen med klimaparken er, at den samtidig kan håndtere de stigende regnvejrsmængder i årene frem.

“Der er mange faser i processen, men vi er med helt fra starten med de indledende undersøgelser i jord, grundvand samt de bygninger, der er i området. Vi ser frem til de kommende års fortsatte gode samarbejde med FB Gruppen om projektet – og ikke mindst til at få stort set alle teams i spil, som sagen kræver.”

Fortæller afdelingsleder i DJ Miljø & Geoteknik P/S’s miljøafdelingen, Allan Kastrup

Ballerup Kommune forventer, at der vil være et lokalplansforslag klar til borgerhøring i starten af 2021. Forud for forslaget vil borgere og andre interessenter blive inddraget, så de kan give deres syn, idéer og ønsker for området. Når projektet om nogle år står færdigt, er der skabt op mod 300 nye boliger centralt beliggende i Ballerup. Frem for flere boliger er kernen i projektet, at der bliver skabt en bedre  sammenkædningen af byen, og et stort område, der lige nu ligger ret ubenyttet hen, skal blive en del af Ballerups hjerte, hvor man skal være og leve fremfor bare et boligområde.

Se flere nyheder