De seneste 12 måneder har DJ-Miljø & Geoteknik og Miljøakustik i tæt samarbejde med bygherren, Bonava, og Køge Kommune, gennemført målinger, alarmering og rapportering i forbindelse med intensiv pæleramning ved byggefelterne i Køge Kyst området.

Pæleramningen, der udføres i et geologisk udfordrende område, har haft stor lokal og politisk bevågenhed. DJ-MG og Miljøakustiks afrapporteringer samt muligheden for online adgang til måledata, har været et vigtigt værktøj for Køge Kommune til at dokumentere over for berørte borgere, at grænseværdierne for henholdsvis støj- og vibrationsmålinger overholdes.

Ved mange bygge- og anlægsprojekter stilles der krav om udførelse af støj- og vibrationsmålinger på de omkringliggende ejendomme, som påvirkes af byggeaktiviteterne. Sammen løser DJ-MG & Miljøakustik ”hele pakken” med både vibrationsmålinger og støjmålinger.

Har du behov for udførelse af støj- og/eller vibrationsmålinger er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dit projekt. Du kan kontakte os på mg@dj-mg.wordpressudvikling.dk eller 2594 0666.